Buddyondersteuning

Eye-4U biedt buddyondersteuning op maat aan jongeren van 12 jaar en ouder, bij wie de problematische echtscheiding van de ouders het welzijn en de ontwikkeling in de weg staat.

De buddy’s
De buddy’s zijn tussen de 19 en 25 jaar oud en zitten in het derde jaar van hun studie. De werkzaamheden voor Eye-4U doen zij in het kader van hun stage. De buddy’s hebben aantoonbare ervaring en kennis van problemen die voortvloeien uit een echtscheiding. Daarnaast krijgen zij vanuit Eye-4U extra begeleiding en trainingen.

Aanmelden
Als jongere meld je je zelf aan of je wordt aangemeld bij Eye-4U door je ouder(s) of een hulpverlenende organisatie. Vervolgens wordt er (telefonisch) overlegd. De aanmelding wordt besproken in het team, waarna een buddy wordt toegewezen. De buddy neemt daarna contact op voor een kennismakingsafspraak.

Toestemming
Voor we beginnen met de buddyondersteuning vragen we eerst toestemming voor het contact aan de gezaghebbende ouder(s). Dit doen we alleen bij kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Daarna heeft de buddy minimaal contact met ouders: alleen praktische zaken worden besproken.

Locatie
Het buddycontact vindt plaats op plekken in de omgeving van het kind. Dit besluiten we in overleg.

Buddyplan
Naar aanleiding van het eerste buddycontact wordt in overleg een buddyplan gemaakt. Hierin staan hulpvragen, doelen, de verwachte duur en de manier waarop er aan de doelen gewerkt gaat worden.

Werkvormen
We selecteren en gebruiken creatieve werkvormen die aansluiten bij behoeften, hulpvragen en doelen. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn; kennismaken aan de hand van je sleutelbos, het kwaliteitenspel, het werken met doelenkaarten, wandelen, samen sporten, samen op familiebezoek, een brief schrijven aan bijvoorbeeld ouder(s) of de rechtbank, werken met sociogrammen/familieopstellingen of het maken van een mindmap.

Rapportage
Buddycontacten worden voor- en nabesproken in het team van Eye-4U. Na ieder contactmoment wordt een korte rapportage toegevoegd aan het dossier. We evalueren tussentijds, waarbij we stilstaan bij de hulpvragen, doelen en de werkwijze. Ook evalueren we na afloop van het traject.

Tijdspad
Eye-4U neemt in februari en september steeds nieuwe studenten aan. Bij de match met de buddy houden we rekening met de duur van hun stage, de hulpvraag en de verwachte duur van het ondersteuningstraject. We overleggen hoe we de zomervakantie overbruggen.