Uitgangspunten

Veel jongeren hebben behoefte aan een vorm van hulp, waarbij gevoelens en gedachten over de scheiding kunnen worden besproken met een onafhankelijk persoon. Eye-4U gaat outreachend te werk, zodat zoveel mogelijk in deze behoefte wordt voorzien.

De manier waarop de scheiding van ouders wordt beleefd is afhankelijk van de situatie, omgevingsfactoren en karaktereigenschappen van de jongere. Om hierbij aan te sluiten wordt er vraaggerichte ondersteuning geboden, waarbij de belevingswereld van de jongere als uitgangspunt wordt genomen.

Het kleine leeftijdsverschil tussen de buddy en de jongere werkt drempelverlagend en stimuleert het ontstaan van een kritische vriendschap.

Jongeren hebben invloed op de manier waarop familierelaties na een (echt)scheiding opnieuw vorm krijgen, met name wanneer zij zich bewust zijn van hun rechten, eigen kracht en invloed op de omgeving.

Jongeren worden door de buddy uitgenodigd om initiatief te nemen, waardoor hun rol wordt verschoven van slachtoffer (passieve positie)
naar regisseur (actieve positie) van hun eigen leven. Dit wordt gedaan door het (her)ontdekken en inzetten van kwaliteiten en krachten, zowel in de jongere zelf als in zijn omgeving.

Communicatie met de hulpverlening, belanghebbenden, studenten en media vindt plaats vanuit de context van het kind, waarbij respect, veiligheid en integriteit voorop staan.