Over Eye-4U

De problematiek rond kinderen en jongeren in (v)echtscheidingssituaties is de afgelopen jaren steeds meer onder de aandacht gekomen. Onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk percentage van de jongeren van gescheiden ouders problemen ervaart gedurende de rest van het leven. Dit pleit voor doeltreffende en specialistische zorg en begeleiding aan kinderen en jeugdigen in voorkomende situaties.

Vanuit de opleiding Pedagogiek van Hogeschool Windesheim heeft een aantal docenten dit thema vanaf 2009 uitgewerkt. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het onderwerp ‘echtscheidingsproblematiek’ en aanverwante thema’s een plek hebben gekregen in het onderwijs (trainingen en kennislijn). Daarnaast zijn op verzoek van de opleiding diverse afstudeeronderzoeken uitgevoerd in de regio Overijssel. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de al bestaande hulp voor jongeren in echtscheidingssituaties. Ook is onderzocht of een aanvulling (begeleiding, methodiek) op de aangeboden hulp vanuit het hoger beroepsonderwijs wenselijk is.

Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken en aansluitend bij één van de aspecten uit de visie van Hogeschool Windesheim (Onderwijs-Onderzoek-Ondernemen) heeft de opleiding het buddyproject Eye-4U opgezet.